תמיכה בפעילויות חינוכיות

אנו מאמינים שהרבה מתחיל בחינוך – וחינוך מתחיל בצעירים…

אנו תומכים ומקדמים במגוון פעילויות המשלבות חינוך סביבתי;
מורים ומנהיגים ערבים ויהודיים, מדריכי תנועות הנוער, חיילים, מרכזים קהילתיים, ועוד , מיישמים פעילויות להגברת המודעות הסביבתית ומשתתפים במבצעי ניקיון כחלק ממערכי החינוך .
 

 

 

 

 

 

 

 

***