ל CLEANUP ISRAEL  מספר רב של שותפים נהדרים:

  • משרדים וגופים ממשלתיים כגון המשרד לאיכות הסביבה, משרד החינוך, רשות הטבע והגנים, ועוד.
  • יחידות איזוריות לאיכות הסביבה, מועצות מקומיות, מרכזים קהילתיים כגון עיריית אשדוד, חולון, נתניה , הרצליה, חוף הכרמל ועוד רבים.
  • תנועות הנוער, יחידות חינוך, מוסדות חינוכיים המקדמים ערכים סביבתיים, בתי ספר ירוקים ועוד ועוד.

השותפים שלנו כוללים: