מטרות העמותה

א. החברה תפעל לתועלת הציבור וללא מטרות רווח.

ב. לקדם את התועלת שבסביבה טבעית נקיה יותר ושיפור הסביבה הטבעית בישראל.

ג. לקדם הפחתה בפסולת ומחזור בישראל.

ד. לקדם שימוש באנרגיה מתחדשת בישראל ושיפור הזמינות של אנרגיה מזדמנת.

ה. לקדם שימור, מחזור, שימוש ושיפור איכות המים בישראל וקידום נהגים לשיפור קיום מקורות המים בישראל.

ו. לקדם שיטות אחראיות מבחינה חברתית וסביבתית וטיפול בפסולת בישראל.

ז. לקדם פיתוח כללי בר קיימא בישראל.

ח. לחנך את הציבור הישראלי בדבר היתרונות של סביבה טבעית ונקיה והדרכים להשגתה.

ט. לחנך לשיטות להפחתת פסולת ואפשרויות מחזור בישראל.

י. לחנך לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים וקיומם בישראל.

יא. לחנך לשימור, שיפור איכות ומחזור מים וכן נהגים לקידום שימור מקורות המים בישראל.

יב. לחנך לשימוש בשיטות אחראיות מבחינה חברתית וסביבתית לטיפול בפסולת.

יג. לחנך להטמעה של עקרונות פיתוח בני קיימא.

יד. לארגן מבצעי ניקיון ותיקון, תערוכות ופעילויות בנושאי סביבה בישראל.

טו. להשתתף במבצעי ניקיון ותיקון, תערוכות ופעילויות בנושאי סביבה בישראל.

טז. לתמוך ו/או להצטרף לארגונים אחרים שמטרותיהם מקדמות את שיפור הסביבה הטבעית, בין אם אותם ארגונים פועלים בישראל או מחוצה לה ובמיוחד לארגונים: Clean Up the World, United Nations Environment Program.

יז. לקדם ציבורית סביבה טבעית ונקיה בישראל ופתוח בר קיימא בישראל.

***