החזון שלנו הוא העלאת המודעות הסביבתית על ידי שילוב של יוזמות חינוך עם פעילות מעשית לנקיון הסביבה.

המתנדבים הינם מקבוצות רבות בקהילה, אך דגש מיוחד מושם על חינוך הנוער, במטרה ליישם ערכים אקולוגיים כטבע שני.

מבצעי ניקיון משולבים עם חינוך אקולוגי סביבתי ופעילויות מקומיות ככלים להשגת מטרה זו.

במהלך כל מבצע ניקיון, נחשפים המשתתפים לכמה נושאים סביבתיים עיקריים הנוגעים לארץ ישראל כולל זיהומים שונים, נזקים לחוף, שימור חיות הבר וכן סקירה היסטורית מקומית.

אנו מאמינים כי למי שלוקח חלק בפעילות כזו תהיה הבנה טובה יותר של נושאים סביבתיים חיוניים וכמו כן תהיה להם מוטיבציה להיות פרואקטיבים ביוזמות להגנה על הסביבה.

פעולות הניקיון שלנו הם אמצעי לקידום המודעות בנושאי הניקיון וחשיבות המיחזור וניהול פסולת, המאפשרים פיתוח פתרונות בי קיימא לטווח ארוך.

לצד האירועים ומבצעי הניקיון שאנו יוזמים, אנו נענים לבקשות ממגוון רחב של גופים, כולל יחידות צבאיות, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וארגונים ירוקים.

בשנת 2010 לבד משכנו יותר מ -50,000 מתנדבים למבצעי ניקיון.

המספרים גדלים מדי שנה ויום הנקיון הלאומי נהפך למסורת מזה מספר שנים.