Clean Up Israel נוסדה על ידי פיליפ פוקסמן, איש עסקים מסידני וחבר בקהילה היהודית באוסטרליה.

הצורך של פיליפ לתוכנית קהילתית הפועלת למען איכות הסביבה בישראל, התעורר בעקבות הטרגדיה במשחקי המכבייה בשנת 1997, כאשר 4 ספורטאים אוסטרלים נהרגו ו-70 אחרים נפצעו וסבלו מתופעות בריאותיות חמורות, לאחר התמוטטות הגשר מעל נחל הירקון המזוהם.

נחוש לעשות שינוי לטובת הסביבה, נפגש פיליפ בשובו לאוסטרליה, עם איאן קירנן, יו"ר . Clean Up The World 

בפגישה נולד רעיון יצירת הקמפיין Clean Up Israel, שמטרתו לנקות ולשפר את איכות את הסביבה של ישראל כחלק מהפרוייקט הבינלאומי – 
Clean Up The World.

פיליפ פוקסמן הוא הבעלים והמנהל של Botany Building Recyclers P/L, מפעל למחזור חומרי בנייה בסידני. החברה זכתה להכרה נרחבת בזכות היוזמות הסביבתיות שלה במהלך שני העשורים האחרונים.

פיליפ הסתובב ברחבי העולם בכדי ללמוד אסטרטגיות מחזור ופיתוח בר קיימא של פסולת.

הידע שצבר באמצעות 32 שנות עשייה בענף, משמש כחלק משיטות העבודה במפעלו וכן בפועלו בישראל במסגרת הארג